Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 11.01.2018 r. do godz. 13.00
Numer sprawy: PT.2370.1.2018

 

 ZAŁĄCZNIKI:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.pdf

FORMULARZ OFERTOWY.pdf

PROJEKT UMOWY.pdf

AUDYT ENERGETYCZNY.pdf

---------------------------------------------------------------------------

ogloszenie_o_wyniku_postępowania.pdf