Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 08.02.2018 r.
Numer sprawy: PT.2370.2.2018

ZAŁĄCZNIKI:

zaproszenie do złożenia oferty

formularz ofertowy

----------------------------------------------------

ogłoszenie o wyniku postępowania