20 lutego br. miało miejsce podsumowanie modułu edukacyjnego dla klas III realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza w Kaletach ul. 1-go Maja 6. Program edukacyjny realizowany był w szkole przez nauczycieli  szkoły we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Program realizowano z inicjatywy Wojewody Śląskiego w ramach rządowego programu  ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej", którego założeniem jest zintegrowanie wszystkich środowisk na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Koordynatorem tego programu na terenie województwa śląskiego jest Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.  Program w Szkole Podstawowej w Kaletac

h  obejmował kampanię "Czad i ogień. Obudź czujność", której głównym założeniem jest podniesienie świadomości w  zakresie zagrożeń tlenkiem węgla,  poznanie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń  grzewczych   i zachęcenie do wyposażania budynków w czujniki tlenku węgla.

Podsumowanie przygotowali nauczyciele wraz z uczniami w ramach podsumowanie  dzieci  zaprezentowały program artystyczny (piosenki, inscenizacje, wiersze) o tematyce bezpieczeństwa, zagrożeniu wynikającym z wydzielania się tlenku węgla, zaletach czujników tlenku węgla, zasad alarmowania i postępowania w wypadku zatrucia czadem. Dzieciom , które wykazały się najlepszą wiedzą w zakresie zagrożeń tlenkiem węgla dyrekcja szkoły wręczyła nagrody, wszystkim uczestnikom zajęć dyplomy uczestnictwa.

W spotkaniu uczestniczył koordynator  programu z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach mł.bryg. Piotr Pichura, który dokonał podsumowania  zajęć      i wręczył dzieciom klas III, dzieciom występującym z programem artystycznym oraz dzieciom klas     I-szych obecnym na widowni drobne upominki w postaci kubków z pieskiem Żarkiem  i numerami alarmowymi oraz zawieszek odblaskowych.  Na podsumowanie zaproszono również przedstawicieli Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Kaletach: dh. Kazimierza Złotosza - strażaka roku oraz dh. Michała  Maruszczyka, który przybliżył dzieciom pracę strażaka oraz zaprezentował  sprzęt pożarniczy            w siedzibie  swojej jednostki .       

W zajęciach w ramach programu uczestniczyło 77 dzieci z czterech klas III.

SP w Kaletach - 3  podsumowanie programu
SP w Kaletach - 3 podsumowanie programu
SP w Kaletach - 4  podsumowanie programu
SP w Kaletach - 4 podsumowanie programu
SP w Kaletach - 1  podsumowanie programu
SP w Kaletach - 1 podsumowanie programu
SP w Kaletach - 5  podsumowanie programu
SP w Kaletach - 5 podsumowanie programu
SP w Kaletach - 6  podsumowanie programu
SP w Kaletach - 6 podsumowanie programu
SP w Kaletach - 7  podsumowanie programu
SP w Kaletach - 7 podsumowanie programu