Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 16.03.2018 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.3.2018

 ZAŁĄCZNIKI:

- zaproszenie do złożenia oferty

- formularz ofertowy

- projekt umowy

--------------------------------------------------

- ogłoszenie o wyniku postępowania