Miejsce wydarzenia - Rynek Miasta Tarnowskie Góry, 06 maja 2017 r. - PIKNIK STRAŻACKI

Przekazanie wskazań dot. bezpieczeństwa w trakcie "Pikniku strażackiego" na tarnogórskim rynku (skorzystanie z nagłośnienia zapewnianego przez organizatorów) - w dwóch blokach oficer prasowy KP PSP w Tarnowskich Górach przekazał zgromadzonym na Rynku Tarnogórskim informacje dot. zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz szkodliwości wypalania traw, wskazał na prowadzone przez straż pożarną kampanie: Czad i ogień. Obudź czujność, Stop wypalaniu traw, Kręci mnie bezpieczeństwo. W trakcie pikniku rozdano około 300 ulotek (przygotowanych przez KP PSP w Tarnowskich Górach) o w/w tematyce oraz ze wskazaniami prewencyjnymi. Łącznie przekazywane ulotki oraz informacje dotarły do około 1000 osób (dane szacunkowe), które w podanych powyżej godzinach uczestniczyły w pikniku.