W czwartek na terenie OSP Pniowiec odbyły się warsztaty szkoleniowe z taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych dla strażaków komendy powiatowej PSP w Tarnowskich Górach.
Celem szkolenia które odbyło sie 13 lipca br w miejscowości Pniowiec   przy ul. Druha Ignacego Sowy 4  jest doskonalenie taktyki działań gaszenia pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem technik operowania prądami gaśniczymi oraz poruszania się w strefie zadymienia. Szkolenie prowadzili: instruktorzy CFBT:

mł. bryg. Damian Saleta - CS PSP Częstochowa
mł. bryg. Bartosz Klich - KM PSP Gniezno
st. kpt. Łucja Rozwadowska - SA PSP Kraków

 Zdjęcia Piotr Zwarycz