W dniu 30.08.2017 r. na terenie bazy Przeładunkowo-Magazynowej Paliw TANQUID w Radzionkowie odbyły się ćwiczenia dla pracowników bazy oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Baza Paliw zgodnie z  zapisami ustawy prawo ochrony środowiska  zaliczona jest do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, których jednym z obowiązków jest opracowanie  Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego oraz dostarczenie Państwowej Straży Pożarnej danych i informacji do sporządzenia Zewnętrznego Planu Operacyjno- Ratowniczego, który przygotowuje Państwowa Straż Pożarna. Nadzór nad zakładami ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie województwa śląskiego w zakresie ich obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska sprawuje Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Bezpośredni nadzór nad stanem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie Bazy Przeładunkowo-Magazynowej Paliw w Radzionkowie sprawuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie założeń Planów zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. W celu przeprowadzenia ćwiczeń założono pożar zbiornika magazynowego o pojemności 10 000 m3 z olejem napędowym. W pierwszej fazie ćwiczeń załoga bazy realizowała założenia wewnętrznego planu m.in. w zakresie alarmowania, uruchomienia instalacji gaśniczych i zabezpieczających, pomocy poszkodowanym, zbiórce w miejscu wskazanym jako punkt dla ewakuowanych. W następnej fazie po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ratowniczych  straży pożarnej przystąpiono do realizacji założeń  zewnętrznego planu. Założenia te  realizowano poprzez podjęcie działań gaśniczych i zabezpieczających, budowę stanowisk wodnych i zaopatrzenia w wodę, zapewnienie dysponowania odpowiednich sił i środków i zorganizowanie punktu ich przyjęcia, zapewnienie ciągłości dowodzenia oraz łączności zarówno na terenie akcji jak i ze stanowiskami kierowania, nawiązanie współpracy z innymi służbami ratowniczymi i  dyrekcją bazy paliw, aplikacyjnie poprzez ewakuację osób z przyległego o bazy terenu i zakładów przemysłowych, poinformowanie mieszkańców okolicznych budynków o zaistniałej awarii, współpracę z mediami.

W ramach prowadzonych ćwiczeń powołany został sztab w skład którego poza funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej jako dowodzącymi akcją ratowniczą powołano przedstawicieli samorządu  t.j. Urzędu Miasta Radzionków, Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Policji, Straży Miejskiej, Służb Medycznych oraz Dyrekcji Bazy Paliw. Szefem Sztabu był przedstawiciel Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, natomiast działaniami ratowniczymi kierował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

W ćwiczeniach udział wzięło kilkadziesiąt zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej łącznie około 150 strażaków oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Radzionków, WIOŚ, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Policji, Straży miejskiej w Radzionkowie, Zespół Ratownictwa Medycznego.

Ćwiczenia  na terenie bazy paliw odbywają się cyklicznie. Podsumowanie ćwiczeń i wyciągnięcie z ich przebiegu wniosków zajmie dowództwu Państwowej Straży Pożarnej trochę czasu, wnioski zostaną wykorzystane do ewentualnej korekty założeń planów oraz w dalszym doskonaleniu i szkoleniu strażaków.

011
011
023
023
027
027
033
033
070
070
039
039
042
042
044
044
056
056
zdjęcia mł.kpt. Piotr Zwarycz