W dniu 27 września 2017 r. Rada Miejska w Tarnowskich Górach podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry położonej przy ulicy Małej na prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Tarnowskie Góry.
Powyższa zamiana działek pozwoli na pozyskanie działki o powierzchni 1,5499 ha pod budowę nowej strażnicy.
Pozyskanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa otworzy drogę do ustanowienia na niej prawa trwałego zarządu na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowej siedziby Komendy wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.
Nasza dotychczasowa siedziba przy ulicy Górniczej jest niefunkcjonalna, a dalsza rozbudowa jest niemożliwa obiekt powstał w 1912 roku jako strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej.
Lokalizacja przy ulicy Małej jest znakomita, znajduję się bezpośrednio przy drodze krajowej DK11 i poprawi czas dojazdu do zdarzeń na terenie miasta Tarnowskie Góry jak i powiatu.
!cid_CA1613FD029941B985D76A9B59BB9E67@sr
!cid_CA1613FD029941B985D76A9B59BB9E67@sr
!cid_5F4C3048F4AA402E85187F6DC5AEB402@sr
!cid_5F4C3048F4AA402E85187F6DC5AEB402@sr
!cid_EF2E9EC5E3CD45B5938BFAEF35DE872B@sr
!cid_EF2E9EC5E3CD45B5938BFAEF35DE872B@sr
!cid_CA10C20368874F34A8A93AB4171E0423@sr
!cid_CA10C20368874F34A8A93AB4171E0423@sr
IMG_20170927_125303 (600 x 450)
IMG_20170927_125303 (600 x 450)
IMG_20170927_092930 (600 x 450)
IMG_20170927_092930 (600 x 450)