Interwencje

W dniu 20.02.2018 Straż Pożarna powiatu tarnogórskiego odnotowała 2 interwencje:
- pożar trawy (Orzech),
- pomoc pogotowiu w zniesieniu chorej osoby (Tarnowskie Góry),

W dniu 19.02.2018 Straż Pożarna powiatu tarnogórskiego odnotowała 3 interwencje:
- otwarcie mieszkania (Tarnowskie Góry),
- pożar sadzy w kominie (Tarnowskie Góry),
- wypadek drogowy (Tarnowskie Góry).

W dniu 18.02.2018 Straż Pożarna powiatu tarnogórskiego odnotowała 2 interwencje:
- plama oleju na jezdni po kolizji drogowej (Tarnowskie Góry),
- pożar sadzy w kominie (Brynek).

W dniu 17.02.2018 Straż Pożarna powiatu tarnogórskiego odnotowała 3 interwencje:
- dwukrotnie otwarcie mieszkania (Tarnowskie Góry),
- usunięcie pochylonego drzewa (Brynek).

W dniu 16.02.2018 Straż Pożarna powiatu tarnogórskiego odnotowała 3 interwencje:
- samochód osobowy w rowie (Świerklaniec),
- pomiar stężenia tlenku węgla - pomoc sąsiedzka (Bytom),
- kolizja dwóch samochodów osobowych (Tarnowskie Góry).

W dniu 15.02.2018 Straż Pożarna powiatu tarnogórskiego odnotowała 7 interwencji:
- niedrożność przewodu kominowego (Tarnowskie Góry),
- pożar sadzy w kominie (Hanusek,Tarnowskie Góry),
- otwarcie mieszkania (Kamieniec)- alarm fałszywy,
- pożar kontenera na śmieci (Tarnowskie Góry).

W dniu 14.02.2018 Straż Pożarna powiatu tarnogórskiego odnotowała 13 interwencji:
- wypadek drogowy (Tarnowskie Góry),
- samochód ciężarowy w rowie (Kalety),
- kolizja drogowa (Nakło Śląskie),
- plama oleju na jezdni (Boruszowice, Nakło Śląskie),
- zadymienie w budynku produkcyjnym (Tworóg),
- otwarcie mieszkania (Tarnowskie Góry),
- neutralizacja substancji chemicznej (Tarnowskie Góry),
- zwisający przewód nad jezdnią (Tarnowskie Góry),
- udrożnienie przepustu na rzece (Tarnowskie Góry),
- zalewana posesja (Brynek),
- pomiar steżenia tlenku węgla (pomoc sąsiedzka - Bytom),
- pożar dzikiego wysypiska śmieci (pomoc sąsiedzka - Bytom).

W dniu 13.02.2018 Straż Pożarna powiatu tarnogórskiego odnotowała 5 interwencji:
- wypadek dwóch samochodów osobowych (Tarnowskie Góry, Kalety),
- pożar śmieci w kotłowni budynku gospodarczego (Ożarowice, Karchowice),
- samochód w rowie (Ożarowice).

W dniu 12.02.2018 Straż Pożarna powiatu tarnogórskiego odnotowała 5 interwencji:
- plama oleju na jezdni (Ożarowice),
- otwarcie mieszkania na prośbę Policji (Kalety),
- pożar kontenera na śmieci (Kalety),
- pożar sadzy w kominie (Hanusek),
- rozszczelnienie rurociągu z gazem (Nowa Wieś Tworoska) - alarm fałszywy.

W dniu 11.02.2018 Straż Pożarna powiatu tarnogórskiego odnotowała 2 interwencje:
- pożar w budynku gospodarczym (Świniowice),
- potrącenie pieszego (Miasteczko Śląskie).