W ramach kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!” 27 listopada 2017 roku minister Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, a także seniorami. Podczas spotkania zaprezentowany został specjalny spot MSWiA dotyczący zagrożeń czadem i ogniem – seniorzy otrzymali także czujniki tlenku węgla i dymu.

 Chcemy zrobić wszystko, żeby liczba ofiar czadu i ognia był jak najmniejsza. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo, stąd nasza kampania i dzisiejsze spotkanie – powiedział szef MSWiA. Tegoroczna akcja to już druga edycja kampanii społecznej MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!”. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym.

Każdy z nas w obliczu zagrożenia czadem i ogniem powinien wiedzieć, jak prawidłowo zachować się, aby się przed nim uchronić. Tę wiedzę, podczas spotkania w raszyńskiej szkole, przekazał uczniom i seniorom gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, który zwrócił uwagę m.in. na przyczyny powstawania czadu.

Czad (tlenek węgla) jest „cichym zabójcą” – jednym z pierwszych objawów zaczadzenia jest ból głowy. Sam czad jest bezwonny i bezbarwny, w wyniku jego działania dochodzi do niedotlenienia organizmu. Zatrucie tlenkiem węgla sprawia, że utrudniony zostaje transport tlenu do płuc. W zeszłym sezonie grzewczym z powodu czadu zmarło 61 osób, w tym już ponad 12. Aby prawidłowo rozpoznać zagrożenie czadem, potrzebujemy specjalnych czujników – takie właśnie urządzenia wręczył raszyńskim seniorom minister Mariusz Błaszczak. Uczniowie szkoły otrzymali też odblaski i gry planszowe „Zostań policjantem” oraz „Zostań strażakiem”.

Szef MSWiA powiedział, że liczy na to, aby podczas startu kolejnej edycji kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność!”, można było powiedzieć, że dzięki niej liczba ofiar czadu zmniejszyła się. - Mam też nadzieję, że dzieci, które dziś uczestniczyły w lekcji dotyczącej zagrożeń i możliwości im przeciwdziałania, nauczyły się, jak należy reagować. Liczę też, że seniorzy wyjdą z naszego spotkania z poczuciem tego, że nie wolno bagatelizować żadnego zagrożenia – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Czytaj także na stronie MSWiA

Opracowanie: na podstawie materiałów MSWiA, Marta Wawiórko, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP
Zdjęcia: Flickr MSWiA

38646451332_fb127bbcc3_o
38646451332_fb127bbcc3_o
24806099658_305c39b6be_o
24806099658_305c39b6be_o
37791252615_58bd546055_o
37791252615_58bd546055_o
37960629064_0ec74e5f51_o
37960629064_0ec74e5f51_o
38622688526_89ae316c5f_o
38622688526_89ae316c5f_o

W dniu 9.11.2017 r. w obiekcie  Hali Widowiskowo- Sportowej w Tarnowskich Górach ul. Obwodnica 8 odbyły się III ZAWODY WSPINACZKOWE STRAŻAKÓW O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.   

Organizatorem zawodów była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Patronat nad zawadami objął Burmistrz Miasta Radzionkowa.

Zawody rozegrano w konkurencji - wspinanie na trudność. Punktacja dotyczyła startów indywidualnych oraz klasyfikacji drużynowej (drużyna trzech zawodników).

W zawodach udział wzięło  30 zawodników z 12 Komend Państwowej Straży Pożarnej woj. Śląskiego, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz OSP Mysłowice-Janów i OSP Repty Śląskie.

Do finału dopuszczono również jedyną uczestniczącą w zawodach kobietę t.j Joannę Kupido  z OSP Repty Śląskie - zawodniczka  nie była klasyfikowana uzyskała 32 punkty przy czasie 161,20 sek.

Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Izabeli Tobór.

Tabela wynikow.pdf

IzabelaTobór (2)
IzabelaTobór (2)
017
017
IzabelaTobór (21)
IzabelaTobór (21)
IzabelaTobór (17)
IzabelaTobór (17)
009
009
052
052
015
015
005
005
014
014
020
020
IzabelaTobór (26)
IzabelaTobór (26)
IzabelaTobór (1)
IzabelaTobór (1)
W dniu 27 września 2017 r. Rada Miejska w Tarnowskich Górach podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry położonej przy ulicy Małej na prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Tarnowskie Góry.
Powyższa zamiana działek pozwoli na pozyskanie działki o powierzchni 1,5499 ha pod budowę nowej strażnicy.
Pozyskanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa otworzy drogę do ustanowienia na niej prawa trwałego zarządu na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowej siedziby Komendy wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.
Nasza dotychczasowa siedziba przy ulicy Górniczej jest niefunkcjonalna, a dalsza rozbudowa jest niemożliwa obiekt powstał w 1912 roku jako strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej.
Lokalizacja przy ulicy Małej jest znakomita, znajduję się bezpośrednio przy drodze krajowej DK11 i poprawi czas dojazdu do zdarzeń na terenie miasta Tarnowskie Góry jak i powiatu.
!cid_CA1613FD029941B985D76A9B59BB9E67@sr
!cid_CA1613FD029941B985D76A9B59BB9E67@sr
!cid_5F4C3048F4AA402E85187F6DC5AEB402@sr
!cid_5F4C3048F4AA402E85187F6DC5AEB402@sr
!cid_EF2E9EC5E3CD45B5938BFAEF35DE872B@sr
!cid_EF2E9EC5E3CD45B5938BFAEF35DE872B@sr
!cid_CA10C20368874F34A8A93AB4171E0423@sr
!cid_CA10C20368874F34A8A93AB4171E0423@sr
IMG_20170927_125303 (600 x 450)
IMG_20170927_125303 (600 x 450)
IMG_20170927_092930 (600 x 450)
IMG_20170927_092930 (600 x 450)

Szanowni Państwo,w załączeniu przesyłam Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018.

Zachęcam do wspólnego działania w akcji społecznej dla podniesienia świadomości w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia takich tragicznych zdarzeń.

Pełna treść informacji :

https://izbakominiarzy.pl/2017/09/06/komunikat-prezesa-krajowej-izby-kominiarzy/

W dniu 30.08.2017 r. na terenie bazy Przeładunkowo-Magazynowej Paliw TANQUID w Radzionkowie odbyły się ćwiczenia dla pracowników bazy oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Baza Paliw zgodnie z  zapisami ustawy prawo ochrony środowiska  zaliczona jest do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, których jednym z obowiązków jest opracowanie  Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego oraz dostarczenie Państwowej Straży Pożarnej danych i informacji do sporządzenia Zewnętrznego Planu Operacyjno- Ratowniczego, który przygotowuje Państwowa Straż Pożarna. Nadzór nad zakładami ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie województwa śląskiego w zakresie ich obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska sprawuje Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Bezpośredni nadzór nad stanem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie Bazy Przeładunkowo-Magazynowej Paliw w Radzionkowie sprawuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie założeń Planów zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. W celu przeprowadzenia ćwiczeń założono pożar zbiornika magazynowego o pojemności 10 000 m3 z olejem napędowym. W pierwszej fazie ćwiczeń załoga bazy realizowała założenia wewnętrznego planu m.in. w zakresie alarmowania, uruchomienia instalacji gaśniczych i zabezpieczających, pomocy poszkodowanym, zbiórce w miejscu wskazanym jako punkt dla ewakuowanych. W następnej fazie po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ratowniczych  straży pożarnej przystąpiono do realizacji założeń  zewnętrznego planu. Założenia te  realizowano poprzez podjęcie działań gaśniczych i zabezpieczających, budowę stanowisk wodnych i zaopatrzenia w wodę, zapewnienie dysponowania odpowiednich sił i środków i zorganizowanie punktu ich przyjęcia, zapewnienie ciągłości dowodzenia oraz łączności zarówno na terenie akcji jak i ze stanowiskami kierowania, nawiązanie współpracy z innymi służbami ratowniczymi i  dyrekcją bazy paliw, aplikacyjnie poprzez ewakuację osób z przyległego o bazy terenu i zakładów przemysłowych, poinformowanie mieszkańców okolicznych budynków o zaistniałej awarii, współpracę z mediami.

W ramach prowadzonych ćwiczeń powołany został sztab w skład którego poza funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej jako dowodzącymi akcją ratowniczą powołano przedstawicieli samorządu  t.j. Urzędu Miasta Radzionków, Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Policji, Straży Miejskiej, Służb Medycznych oraz Dyrekcji Bazy Paliw. Szefem Sztabu był przedstawiciel Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, natomiast działaniami ratowniczymi kierował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

W ćwiczeniach udział wzięło kilkadziesiąt zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej łącznie około 150 strażaków oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Radzionków, WIOŚ, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Policji, Straży miejskiej w Radzionkowie, Zespół Ratownictwa Medycznego.

Ćwiczenia  na terenie bazy paliw odbywają się cyklicznie. Podsumowanie ćwiczeń i wyciągnięcie z ich przebiegu wniosków zajmie dowództwu Państwowej Straży Pożarnej trochę czasu, wnioski zostaną wykorzystane do ewentualnej korekty założeń planów oraz w dalszym doskonaleniu i szkoleniu strażaków.

011
011
023
023
027
027
033
033
070
070
039
039
042
042
044
044
056
056
zdjęcia mł.kpt. Piotr Zwarycz

W dniu 26.07.2017 roku o godz. 12.45 do Stanowska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu w Nadleśnictwie Brynek, leśnictwo Strzybnica oddział 432. Po zadysponowaniu pierwszych zastępów do pożaru wpłynęło kolejne zgłoszenie o drugim pożarze w leśnictwie Strzybnica w oddziale nr 436. Każdy z pożarów obejmował obszar około 1 ha. Do pożarów zostało zadysponowane 38 osiem zastępów gaśniczych, w tym ponad 150 strażaków.

Miejsce wydarzenia - Rynek Miasta Tarnowskie Góry, 06 maja 2017 r. - PIKNIK STRAŻACKI

Przekazanie wskazań dot. bezpieczeństwa w trakcie "Pikniku strażackiego" na tarnogórskim rynku (skorzystanie z nagłośnienia zapewnianego przez organizatorów) - w dwóch blokach oficer prasowy KP PSP w Tarnowskich Górach przekazał zgromadzonym na Rynku Tarnogórskim informacje dot. zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz szkodliwości wypalania traw, wskazał na prowadzone przez straż pożarną kampanie: Czad i ogień. Obudź czujność, Stop wypalaniu traw, Kręci mnie bezpieczeństwo. W trakcie pikniku rozdano około 300 ulotek (przygotowanych przez KP PSP w Tarnowskich Górach) o w/w tematyce oraz ze wskazaniami prewencyjnymi. Łącznie przekazywane ulotki oraz informacje dotarły do około 1000 osób (dane szacunkowe), które w podanych powyżej godzinach uczestniczyły w pikniku.

 

W dniu 23 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego
laureat konkursu “Ognista Krzyżówka” Bartek Karwacki uczeń klasy IV otrzymał nagrody w postaci tabletu i power banku,
a także Podziękowania od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego.
Na uroczystym apelu obecni byli nauczyciele, dyrekcja szkoły, rodzice uczniów oraz uczniowie klas I-VI. 
Nagrody wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach st.bryg. Sławomir Rak. 

Szanowni Państwo,

Poprzez Fundację Dorastaj z Nami rozpoczęła się zbiórka pieniędzy dla dzieci strażaków z Białegostoku, którzy 25 maja 2017 r. ponieśli śmierć na służbie. Proszę o zamieszczenie poniższej informacji na stronach internetowych komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich PSP.  Informacja o zbiórce powinna być widoczna do 12 lipca 2017 r. włącznie. Zbiórka prowadzona jest na jedno konto dla dwóch rodzin. Zebrane pieniądze będą podzielone na pół, dla każdej rodziny.

TYTUŁ: Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

TEKST:
Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę.

Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/

Pikniki, pokazy sprzętu i wyposażenia, spotkania z uczniami i młodzieżą, zajęcia w miasteczkach ruchu drogowego - to tylko niektóre z atrakcji czekających na dzieci i młodzież podczas kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

    Głównym celem akcji ministerstwa, którą zainaugurował dziś minister Mariusz Błaszczak, jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. W najbliższych miesiącach funkcjonariusze służb podległych MSWiA będą spotykali się z młodzieżą i przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą czy górskich wycieczek. Duża uwaga zostanie poświęcona także odpowiedzialnemu korzystaniu z Internetu.

Informacje o inicjatywach organizowanych w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” będą zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na portalach społecznościowych.